Informacje ogólne | Program studiów - Plan zajęć | Kontakt
Cel Studiów Podyplomowych

Studia przeznaczone dla osób, które chcą poznać współczesne systemy i sieci transmisji radiowej (systemy komórkowe, sieci bezprzewodowe, systemy transmisji satelitarnej, systemy telewizji i radiofonii cyfrowej) a także podstawy technik multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w sieciach radiowych.

Studia Podyplomowe STRIM pozwalają na uzyskanie aktualnej i w znacznym stopniu praktycznej wiedzy dotyczącej systemów, które już są powszechnie wykorzystywane (GSM, GPRS, UMTS, IEEE 801.11 a/b/g), tych, których wykorzystanie szybko się rozszerza (m.in. WiMAX, DVB-T) i tych, które niebawem zostaną praktycznie wdrożone (np. LTE). Przedstawione zostaną również koncepcje nowych systemów, które dopiero są opracowywane.

Oferta studiów jest skierowana do pracowników firm sektora telekomunikacyjnego i medialnego posiadających przygotowanie zawodowe w zakresie telekomunikacji (i dyscyplin pokrewnych), przedsiębiorców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i wyższych zawodowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w ww. dziedzinie.

Program Studiów uwzględnia różny stopień przygotowania potencjalnych Słuchaczy. Oferujemy dwa przedmioty o charakterze wprowadzająco-przypominającym, a także - możliwość wybierania przedmiotów z zaproponowanego zestawu.

Nie przewidujemy uruchomienia Studiów w roku akademickim 2013/2014.

Design by My-Free-CSS-Designs.com
Downloaded from free website templates.